Asociácia znalcov cestnej dopravy Slovenskej republiky
Aktuality

2016-08-30 09:48:24Súkromný znalecký posudok

Viete o tom, že od 1.7.2016 platí nový Zákon 160/2015 Z. z. – Civilný sporový poriadok


V zákone je uvedené doslova:


§ 209   Súkromný znalecký posudok

(1) Súkromný znalecký posudok je znalecký posudok predložený stranou bez toho, aby znalecké dokazovanie nariadil súd.

(2) Ak je spolu so žalobou predložený súkromný znalecký posudok, ktorý má všetky zákonom predpísané náležitosti a obsahuje doložku o tom, že znalec si je vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku, postupuje sa pri vykonávaní tohto dôkazu akoby išlo o znalecký posudok súdom ustanoveného znalca.

(3) Ak sa súkromný znalecký posudok vyhotovuje v priebehu konania, súd umožní znalcovi nahliadnuť do spisu alebo sa inak oboznámiť s informáciami potrebnými na vypracovanie znaleckého posudku.


Komentár k zákonu aj s popisom ako treba doplniť doložku pošleme členom asociácie vo forme PDF na požiadanie.

znalci@znalci.sk


2016-08-21 20:08:59Konferencia EVU Bratislava

Týmto Vás pozývame na Konferenciu EVU do Bratislavy 20.10.-22.10.2016 -Sheraton Hotel.
Jedna z podstatných informácií je, že slovenskí členovia EVU budú mať zľavnené vložné na EVU konferenciu v októbri v Bratislave. Výška vložného pre členov EVU Slovensko bude 275,-€  (pre porovnanie štandardná sadzba členov EVU z východnej Európy je 550,-€). V tejto sume je zahrnutá účasť na konferencii (t,j, bez partnera a bez účasti na galavečere 21.10.). Bližšie informácie o konferencii nájdete na webovej stránke https://evu2016.org/.Každý člen EVU Slovensko, ktorý sa chce zúčastniť na konferencii musí vykonať svoju registráciu cez túto webovú stránku, pričom pri výbere EVU členstva musí vybrať:EVU východ a do poznámky registračného formulára napísať: EVU Slovensko.

Taktiež Vám chceme oznámiť, že každý kto prejavil záujem o členstvo v EVU Slovensko je zaregistrovaný na stránke EVU, kde si môžete skontrolovať Vaše údaje a v prípade nezrovnalostí nás informujte na mailovej adrese ladislavimrich@gmail.com

2016-06-08 17:07:44Odborný seminár k právnej úprave vedenia znaleckého denníka

Vážení znalci

 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v zmysle § 11 ods. 1 a 2 vyhlášky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkov a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov organizuje dobrovoľný odborný seminár výlučne k právnej úprave vedenia tzv. elektronického denníka, ktorá už bola prezentovaná v rámci Worshopu, ktorý sa uskutočnil v dňoch 8. a 9. apríla 2016 v Novom Smokovci.

Predmetom odborného semináru je výlučne právna úprava týkajúca vedenia elektronického denníka, nie samotná aplikácia Elektronický denník (t. j. programové a technické prostriedky schválené Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky). K používaniu aplikácie je dostupná používateľská príručka na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky ako aj v samotnej aplikácii Elektronický denník.

Bližšie informácie nájdete na TU.


2016-05-12 10:31:43Napísali o nás

V časopise MOT sa objavil článok o našej akcii.
Pozrite TU.

2016-03-28 19:29:34Nové druhy vozidiel v zákonoch

Jeden z našich členov nás upozornil na novú vyhlášku 117/2016 Z.z., ktorou sa menia a dopĺňajú vyhlášky 169/2010 Z.z. a 314/2013 Z.z.  Novú vyhlášku si môžete stiahnuť TU.

2016-03-11 07:14:19Zákon s farebne vyznačenými úpravami

Zákon 8-2009 s úpravami platnými k 1.1.2016
Jeden náš kolega poskytol pre ostatných zákon 8-2009 s farebne vyznačenými úpravami, ktorými bol zákon doplnený a zmenený od začiatku jeho platnosti. Takto upravený zákon si môžete stiahnuť TU.

2015-11-15 22:10:30Nová vyhláška pre znalcov

Od 1.3.2016 je účinná Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č-107, ktorou sa mení vyhl. 490/2004 Z.z. , ktorou sa vykonáva zákon č.382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Tu si ju môžete stiahnuť.

2015-11-10 11:36:16EVU konferencia 2016 v Bratislave

20. -  22. októbra 2016 je naplánovaná pravidelná konferencia EVU
- Europäische Vereinigung für Unfallforschung und Unfallanalyse e.V.,
- Európska spoločnosť pre výskum a analýzu nehôd

2015-08-21 11:37:30Crash test v priamom prenose

http://autosalon.iprima.cz/videa/crash-test-v-primem-prenosu
O práci znalcov

2015-03-27 11:48:14Pneumatiky a vek

Po prihlásení si môžete stiahnuť text o pneumatikách a ich veku s komentárom odborníka -Ing. Peter Ondrášik – znalec z odboru doprava cestná - pracovník Customer Service Manager EE, Continental Matador Rubber Púchov

2015-02-16 17:01:14Registračné pokladnice pre znalcov???

Od 1.apríla 2015 sa rozširuje zoznam činností, pri ktorých je potrebné používať registračné pokladnice. 

Znalci nevedia, či medzi povinné činnosti patrí aj znalectvo. 
Odpoveď je v textoch po prihlásení sa iba pre registrovaných členov - keď sa prihlásite otvorí sa Vám červené pole s názvom "Len pre prihlásených"  a tam je odkaz o Registračných pokladniciach.

2014-06-17 17:58:23Aj toto odznelo na 14. Workshope v apríli 2014.

"14. Workshop Asociácie znalcov Cestnej dopravy Slovenská republika ako pozitívny príklad pre iné odbory. Na demokratických princípoch dlhodobo fungujúci spolok je historickým predpokladom pre diskusiu o možnej samospráve v podobe akejkoľvek profesijnej komory."

2014-06-17 17:58:07Informácia Ministerstva spravodlivosti SR

Ku aktuálnemu stavu prejednávania návrhu zmeny a doplnenia zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch a ... PDF

2014-06-17 17:57:35Stanovisko Národnej banky Slovenska ku škodám na čelnom skle

Stanovisko Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska k likvidácii škodových udalostí v povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v prípadoch škôd na čelnom skle spôsobených kameňom vymršteným spod kolies iného motorového vozidla PDF

2014-06-17 17:57:05Treba vyskúšať - zujímavé

Na nasledovných linkoch si môžete overiť niektoré parametre vozidiel podľa VIN a aj či nebolo odcudzené alebo nepatrí niektorej leasingovej spoločnosti. (Údaje sú orientačné) www.ltprofit.sk/vin.go

2014-06-17 17:56:21Naša asociácia bola prijatá do ZAP SR

Asociácia znalcov Cestná doprava SR bola v novembri prijatá za člena Združenia automobilového priemyslu SR. Viac informácií dostanú členovia na jarnom workshope. www.zapsr.sk

2014-06-17 17:55:19USI robilo crash testy

Info v TV

2014-06-17 17:54:07Metodika vyhodnotenia dopravnej nehody pre znalca

Ing. Kohút Pavol PhD. nám poskytol spracovanú prednášku s názvom: "Metodika vyhodnotenia technickej príčiny dopravnej nehody pri problematike dania prednosti v jazde s ohľadom na Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z.z." Voľný prístup k prednáške je umožnený iba členom asociácie. Členovia si ju môžu stiahnuť po prihlásení heslom. Vtedy si v ľavom menu otvoria Komu chýba heslo, môže napísať požiadavku na znalci@znalci.sk