Asociácia znalcov cestnej dopravy Slovenskej republiky
Aktuality

2016-08-26 12:21:23

Vážení priatelia, kolegovia.

 

S hlbokým zármutkom v srdci Vám dávam na vedomie, že dňa 25.8.2016 v ranných hodinách nás náhle opustil náš priateľ, kolega znalec, dlhoročný predseda Asociácie znalcov cestnej dopravy, Ing. Miloš Souček.

 

Rozlúčka s ním bude v utorok 30.8.2016 o 15:00 hod v dome smútku na cintoríne v Prievidzi.

 

Česť jeho pamiatke.

 


2016-08-21 20:08:59Konferencia EVU Bratislava

Týmto Vás pozývame na Konferenciu EVU do Bratislavy 20.10.-22.10.2016 -Sheraton Hotel.
Jedna z podstatných informácií je, že slovenskí členovia EVU budú mať zľavnené vložné na EVU konferenciu v októbri v Bratislave. Výška vložného pre členov EVU Slovensko bude 275,-€  (pre porovnanie štandardná sadzba členov EVU z východnej Európy je 550,-€). V tejto sume je zahrnutá účasť na konferencii (t,j, bez partnera a bez účasti na galavečere 21.10.). Bližšie informácie o konferencii nájdete na webovej stránke https://evu2016.org/.Každý člen EVU Slovensko, ktorý sa chce zúčastniť na konferencii musí vykonať svoju registráciu cez túto webovú stránku, pričom pri výbere EVU členstva musí vybrať:EVU východ a do poznámky registračného formulára napísať: EVU Slovensko.

Taktiež Vám chceme oznámiť, že každý kto prejavil záujem o členstvo v EVU Slovensko je zaregistrovaný na stránke EVU, kde si môžete skontrolovať Vaše údaje a v prípade nezrovnalostí nás informujte na mailovej adrese ladislavimrich@gmail.com

2016-06-08 17:07:44Odborný seminár k právnej úprave vedenia znaleckého denníka

Vážení znalci

 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v zmysle § 11 ods. 1 a 2 vyhlášky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkov a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov organizuje dobrovoľný odborný seminár výlučne k právnej úprave vedenia tzv. elektronického denníka, ktorá už bola prezentovaná v rámci Worshopu, ktorý sa uskutočnil v dňoch 8. a 9. apríla 2016 v Novom Smokovci.

Predmetom odborného semináru je výlučne právna úprava týkajúca vedenia elektronického denníka, nie samotná aplikácia Elektronický denník (t. j. programové a technické prostriedky schválené Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky). K používaniu aplikácie je dostupná používateľská príručka na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky ako aj v samotnej aplikácii Elektronický denník.

Bližšie informácie nájdete na TU.


2016-05-12 10:31:43Napísali o nás

V časopise MOT sa objavil článok o našej akcii.
Pozrite TU.

2016-03-28 19:29:34Nové druhy vozidiel v zákonoch

Jeden z našich členov nás upozornil na novú vyhlášku 117/2016 Z.z., ktorou sa menia a dopĺňajú vyhlášky 169/2010 Z.z. a 314/2013 Z.z.  Novú vyhlášku si môžete stiahnuť TU.

2016-03-11 07:14:19Zákon s farebne vyznačenými úpravami

Zákon 8-2009 s úpravami platnými k 1.1.2016
Jeden náš kolega poskytol pre ostatných zákon 8-2009 s farebne vyznačenými úpravami, ktorými bol zákon doplnený a zmenený od začiatku jeho platnosti. Takto upravený zákon si môžete stiahnuť TU.

2015-11-15 22:10:30Nová vyhláška pre znalcov

Od 1.3.2016 je účinná Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č-107, ktorou sa mení vyhl. 490/2004 Z.z. , ktorou sa vykonáva zákon č.382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Tu si ju môžete stiahnuť.

2015-11-10 11:36:16EVU konferencia 2016 v Bratislave

20. -  22. októbra 2016 je naplánovaná pravidelná konferencia EVU
- Europäische Vereinigung für Unfallforschung und Unfallanalyse e.V.,
- Európska spoločnosť pre výskum a analýzu nehôd

2015-08-21 11:37:30Crash test v priamom prenose

http://autosalon.iprima.cz/videa/crash-test-v-primem-prenosu
O práci znalcov

2015-03-27 11:48:14Pneumatiky a vek

Po prihlásení si môžete stiahnuť text o pneumatikách a ich veku s komentárom odborníka -Ing. Peter Ondrášik – znalec z odboru doprava cestná - pracovník Customer Service Manager EE, Continental Matador Rubber Púchov

2015-02-16 17:01:14Registračné pokladnice pre znalcov???

Od 1.apríla 2015 sa rozširuje zoznam činností, pri ktorých je potrebné používať registračné pokladnice. 

Znalci nevedia, či medzi povinné činnosti patrí aj znalectvo. 
Odpoveď je v textoch po prihlásení sa iba pre registrovaných členov - keď sa prihlásite otvorí sa Vám červené pole s názvom "Len pre prihlásených"  a tam je odkaz o Registračných pokladniciach.

2014-06-17 17:58:23Aj toto odznelo na 14. Workshope v apríli 2014.

"14. Workshop Asociácie znalcov Cestnej dopravy Slovenská republika ako pozitívny príklad pre iné odbory. Na demokratických princípoch dlhodobo fungujúci spolok je historickým predpokladom pre diskusiu o možnej samospráve v podobe akejkoľvek profesijnej komory."

2014-06-17 17:58:07Informácia Ministerstva spravodlivosti SR

Ku aktuálnemu stavu prejednávania návrhu zmeny a doplnenia zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch a ... PDF

2014-06-17 17:57:35Stanovisko Národnej banky Slovenska ku škodám na čelnom skle

Stanovisko Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska k likvidácii škodových udalostí v povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v prípadoch škôd na čelnom skle spôsobených kameňom vymršteným spod kolies iného motorového vozidla PDF

2014-06-17 17:57:05Treba vyskúšať - zujímavé

Na nasledovných linkoch si môžete overiť niektoré parametre vozidiel podľa VIN a aj či nebolo odcudzené alebo nepatrí niektorej leasingovej spoločnosti. (Údaje sú orientačné) www.ltprofit.sk/vin.go

2014-06-17 17:56:21Naša asociácia bola prijatá do ZAP SR

Asociácia znalcov Cestná doprava SR bola v novembri prijatá za člena Združenia automobilového priemyslu SR. Viac informácií dostanú členovia na jarnom workshope. www.zapsr.sk

2014-06-17 17:55:19USI robilo crash testy

Info v TV

2014-06-17 17:54:07Metodika vyhodnotenia dopravnej nehody pre znalca

Ing. Kohút Pavol PhD. nám poskytol spracovanú prednášku s názvom: "Metodika vyhodnotenia technickej príčiny dopravnej nehody pri problematike dania prednosti v jazde s ohľadom na Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z.z." Voľný prístup k prednáške je umožnený iba členom asociácie. Členovia si ju môžu stiahnuť po prihlásení heslom. Vtedy si v ľavom menu otvoria Komu chýba heslo, môže napísať požiadavku na znalci@znalci.sk