Asociácia znalcov cestnej dopravy Slovenskej republiky

2014-06-18 15:26:40Orgány asociácie

ASOCIÁCIA ZNALCOV CESTNÁ DOPRAVA

ul. 1.mája č.32, 01026 Žilina

 

 

 

  Do predsedníctva asociácie boli na valnom zhromaždení 8.4.2016 zvolení nasledovní znalci:

  Ing. Vojtech Hóbor, Ing. Peter Jelačič, Ing. Tomáš Korbeľ, Ing. Ján Lapčák, Ing. Marek Vereb

Predsedníctvo si zvolí svojho predsedu.
Nové predsedníctvo potvrdilo, že má záujem prinášať prospech z členstva všetkým členom asociácie.