Asociácia znalcov cestnej dopravy SR

Podpora pre členov AZCD

Ustav súdneho inžinierstva v Žiline dňa 22.04.2017 organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu “FORENZNÁ ČINNOSŤ V CESTNEJ DOPRAVE”. Miesto konania je Žilinská univerzita v Žiline, Veľký diel, aula DATALAN (BG2A1).  ... Čítajte ďalej

Činnosť AZCD v roku 2017

Koncom roka 2016 nové predstavenstvo asociáce prevzalo kompletnú agendu asociácie. V roku 2017 prebehlo niekoľko stretnutí členov predstavenstva, kde sa prerokovali ciele a úlohy na rok 2017. Prestavenstvo asociácie sa dohodlo na nasledovných krokoch a úlohách: ... Čítajte ďalej

Jarný workshop AZCD 2017

Členovia predstavenstva AZCD sa dohodli na úzkej spolupráci s USI a prof. Ing. Gustávom Kasanickým, CSc. Nakoľko USI v termíne 22.04.2017 organizuje konferenciu FORENZNÁ ČINNOSŤ V CESTNEJ DOPRAVE, dohodli sme sa že AZCD nebude organizovať jarný workshop. Termín obvyklého workshopu AZCD býval na začiatku apríla a tak by došlo k zbytočnému odčerpaniu pozornosti znalcov a zníženia účasti na oboch akciách. Významným faktorom pre toto rozhodnutie bola aj účasť mnohých prednášajúcich na oboch akciách. ... Čítajte ďalej

Dokumenty

Asociácia znalcov cestnej dopravy Slovenská republika IČO: 17066212 DIČ: 2020699835 STANOVY ČASŤ I. Základné ustanovenie ... Čítajte ďalej

Crash testy

Význam crash testov : – preverenie vlastností vozidla vo vzťahu k bezpečnosti posádky vozidla a chodcov – zistenie ďalších merateľných parametrov rázu použiteľných pre analýzu dopravných nehôd ... Čítajte ďalej

Hodnota a škoda

Stanovenie hodnoty vozidiel, škody na vozidlách,…   V stručných definíciách sa schválne vyvarujem nezrozumiteľným odborným pojmom a použijem pojmy zrozumiteľné pre verejnosť: ... Čítajte ďalej